Park Hutniczy ma powierzchnię 2,6ha. Został założony w latach 1870-72 i jest najstarszym parkiem Chorzowa, wpisanym do rejestru zabytków (nr A/49/01, z dnia 01.08.2001r.). Jest położony w centrum miasta pomiędzy Rynkiem, ul. Katowicką, a ul. gen. H. Dąbrowskiego. Od północy granice parku wyznacza estakada. Na wschodzie park przylega do prywatnych posesji, na południu ograniczony jest ul. gen. H. Dąbrowskiego, a jego część zachodnia przylega do terenu Przedszkola nr 13.

 

W południowej części parku znajduje się pawilon Urzędu Stanu Cywilnego. Przy wejściu do pawilonu usytuowano rzeźbę z brązu przedstawiającą mężczyznę i kobietę. Tuż obok Pałacu Ślubów mieści się plac z fontanną, a w głębi parku, w kierunku na północny-zachód od placyku z fontanną usytuowany jest plac zabaw.

Przy głównej alei znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy z 4 Korpusu pancerno-gwardyjskiego 59 Armii I Frontu Ukraińskiego, którzy polegli w walkach o wyzwolenie Chorzowa spod okupacji hitlerowskiej. Mogiła jest przykryta płytą pomnika.

 

Najcenniejszym elementem parku jest starodrzew, w tym drzewa z gatunku:

  • platan klonolistny,
  • jesion wyniosły,
  • magnolia drzewiasta,
  • kasztanowiec biały,
  • klon pospolity,
  • klon srebrzysty,
  • miłorząb dwuklapowy.

 

Park posiada krzywolinijny układ ścieżek spacerowych i alei wykonanych z kostek granitowych, płyt granitowych i kostek betonowych. Lokalizacja parku w centrum miasta z góry określa zasadnicze funkcje, które park spełnia. Poza przypisanymi każdemu parkowi funkcjami rekreacyjnymi spełnia on również ważną rolę komunikacyjną, jest zielonym łącznikiem pomiędzy głównymi ulicami centrum Chorzowa.