Czy muszę segregować odpady?

Wszystkie akty prawne dotyczące odpadów komunalnych obowiązujące na terenie Polski przedstawiają segregację odpadów, jako główny sposób ich gromadzenia przez mieszkańców.

Urząd Miasta Chorzów bardzo zachęca do selektywnego gromadzenia odpadów z terenu nieruchomości. Zachęcająca jest także opłata za odpady w przypadku ich segregacji. Stawka jest bowiem znacznie niższa od opłaty za odbiór tzw. odpadów zmieszanych, czyli tych, które wytwarzamy w naszych domach i nie poddajemy żadnej segregacji. Pamiętajmy również, że Unia Europejska nałożyła na Polskę obowiązek odzysku oraz recylkingu odpadów na odpowiednio wysokim poziomie. Wartość ta wzrasta z każdym rokiem. Dlatego też bardzo liczymy na Państwa dobre chęci i wolę w zakresie segregacji odpadów.

Jak prawidłowo segregować domowe odpady?

Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, żeby maksymalnie zmniejszyć objętość wyrzucanych odpadów – poskładajmy papierowe kartony oraz pudełka, zgniećmy plastikowe butelki po napojach i odkręćmy z nich nakrętki, tak, aby zgniatając butelkę powietrze mogło się z niej swobodnie wydostać. Konieczne jest również, by wyrzucane przez nas opakowania nie zawierały resztek jedzenia oraz napojów i były w miarę czyste.

Czy kartoniki po mleku mogę wrzucać do niebieskiego pojemnika na papier?

Kartoniki po mleku i po innych artykułach spożywczych (sokach, zupach itp.) składają się nie tylko z papieru. Zawierają one również folię zabezpieczającą przed wilgocią, folię aluminiową, części plastikowe (korek). Takie kartoniki są odpadami wielomateriałowymi zatem wrzucamy je do żółtych pojemników przeznaczonych na plastik, metale i właśnie opakowania wielomateriałowe.

Mam w domu małą kuchnię i nie zmieści mi się kilka pojemników na śmieci. Jak mam segregować?

Wielu z nas jest w podobnej sytuacji. Najlepszym wyjściem jest wyrzucanie śmieci na bieżąco – nie gromadzenie ich w małym pomieszczeniu. Można zabrać niewielkie ilości posegregowanych odpadów przeznaczonych do wyrzucenia, gdy wychodzimy do pracy lub idziemy na zakupy.

Ja jestem bardzo dobrze zorganizowany – w ogóle nie mam odpadów – wszystko wyrzucam do kolorowych pojemników.

Wszyscy wytwarzamy odpady w mniejszym, bądź większym stopniu. To bardzo dobrze, że potrafi Pani/Pan tak rewelacyjnie zagospodarować swoje odpady. Jednak wielu odpadów nie można wrzucać do kolorowych pojemników: np.: odpady żywnościowe, opakowanie po maśle, styropian, opakowania po lekach, farbach, lakierach, porcelany, żarówek i świetlówek i innych. Proszę, zajrzeć do zakładki „Segregacja odpadów” – zamieszczono tam pełny opis, jakie odpady można wrzucać do kolorowych pojemników na selektywną zbiórkę, a jakich nie powinno się tam wrzucać. W przypadku dalszych wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami Urzędu Miasta – wszystkie dane w zakładce „Kontakt”.

Gdzie mogę uzyskać odpowiedź na nurtujące mnie pytania dotyczące odpadów?

Jeżeli ktokolwiek będzie potrzebował pomocy przy prawidłowym wypełnieniu deklaracji lub będzie miał jakiekolwiek pytania dotyczące działania systemu zbiórki odpadów komunalnych urzędnicy z Wydziału Usług Komunalnychi Ekologii chętnie Państwu pomogą. Wytłumaczą, pomogą wypełnić deklarację, poinformują o terminach płatności i szczegółach wywozu odpadów. Serdecznie zapraszamy wszystkich do Urzędu Miasta Chorzów do pokoju nr 28 na parterze Urzędu. Można do nas zatelefonować pod nr (32) 416-50-00 wew. 277 lub napisać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawach księgowych dotyczących wysokości opłat za odpady komunalne, zaległości w płatnościach i nadpłatach proszę się kontaktować z Referatem Księgowości Opłat za Odpady Komunalne w pokoju nr 126, tel.: 32 416-50-00 wew. 298, 280 i 487.

W jaki sposób można się pozbyć odpadów z ogródka: trawy i liści z drzew?

Odpady zielone pochodzące z ogródka oraz liście jesienią będą gromadzone w workach, które właściciele nieruchomości otrzymają nieodpłatnie. Worki można pobierać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK, który działa w Chorzowie przy ul. Bytkowskiej 15 oraz w Urzędzie Miasta Chorzów, w pokoju nr 28. W tych punktach zostanie wydana standardowa ilość 5 worków. W przypadku większego zapotrzebowania na worki prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Miasta Chorzów, do pokoju nr 28, gdzie wydamy Państwu specjalne zlecenie na odbiór większej ilości worków w PSZOK.

Wywóz odpadów zielonych będzie następował zgodnie z harmonogramem, który jest dostępny w specjalnie wydanym kalendarzu oraz na stronie internetowej odpady.chorzow.eu w zakładce „Odpady zielone”. Odbiór zapełnionych worków będzie się odbywał z częstotliwością raz na dwa tygodnie. Worki należy wystawić przed posesję w dniu poprzedzającym odbiór.

Proszę o informację, czy zużyte pampersy osoby dorosłej lub dziecka oraz popiół z pieca to są odpady komunalne?

Zarówno zużyte pampersy, jak i popioły z pieca są odpadami komunalnymi i należy je gromadzić w szarym (lub czarnym) pojemniku na odpady, jaki stoi na każdej nieruchomości.

Jaki jest numer konta, na które należy przelewać opłatę za wywóz śmieci?

Każdy z właścicieli nieruchomości, którzy złożyli w Urzędzie Miasta Chorzów Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma swój indywidualny numer rachunku bankowego dla dokonywania wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Kto zapewnia dostawę pojemników na śmieci?

Pojemniki na wszystkie nieruchomości dostarcza firma wywozowa wyłoniona w przetargu. Koszt tej usługi jest wkalkulowany w miesięczną opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów, co oznacza, że mieszkańcy i przedsiębiorcy nie ponoszą dodatkowych opłat.

Kto nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie zbiórki odpadów?

To gmina, czyli Miasto Chorzów, sprawuje kontrolę nad prawidłowym działaniem całości systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Monitoruje, czy odpady są wywożone do odpowiednich instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz punktów skupu surowców wtórnych. Sprawuje również nadzór nad jakością usług świadczonych przez wyłonioną w przetargu firmę wywozową.

W jaki sposób Urząd Miasta będzie wiedział, jaką kwotę naliczyć za odpady, które wytwarzam na swojej nieruchomości?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje właściciela nieruchomości do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Deklarację składa się do Urzędu Miasta Chorzów, można ją również przesłać pocztą. Druk deklaracji można odebrać w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów, w pokoju nr 28.

Jak obliczyć wysokość opłaty za odbiór odpadów dla lokalu użytkowego, który mieści się w budynku wielorodzinnym?

W przypadku obliczania opłaty dla lokalu użytkowego stosuje się inny sposób: nie od ilości osób zatrudnionych lecz od ilości, pojemności i częstotliwości opróżniania pojemników na odpady komunalne. W deklaracji, dla prawidłowego naliczenia opłaty dla lokalu użytkowego wypełnia się część „I”.