Szanowni Mieszkańcy

 

W maju nadal konieczne jest ograniczenie ilości odbiorów niektórych odpadów z terenu nieruchomości. Podobnie jak w kwietniu zmniejszeniu ulegną odbiory:

  • odpadów segregowanych odbieranych w kolorowych workach z domów jednorodzinnych – worki w kolorach: żółtym, niebieskim, zielonym i brązowym odbierane będą w tym samym terminie, jednym transportem – przypominamy, że będzie tylko jeden odbiór w maju i nie będzie możliwości ponownego podjechania firmy wywozowej, gdy właściciel nieruchomości zapomni wystawić worków z odpadami na czas;
  • odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej, które będą odbierane tylko raz w miesiącu aż do odwołania.

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych SORCIK nadal przyjmuje odpady komunalne od mieszkańców – prosimy tylko o zachowanie podstawowych zasad ostrożności i higieny – osoby bez maseczek ochronnych i jednorazowych rękawiczek nie będą wpuszczane na teren Punktu.

 

Dokładne daty odbiorów z konkretnych ulic można sprawdzić w zamieszczonych poniżej harmonogramach

Odbiór odpadów segregowanych z domów jednorodzinnych - MAJ

Odbiór odpadów wielkogabarytowych z domów wielorodzinnych - MAJ