Od 20 do 27 września br. będzie przeprowadzana zbiórka odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednorodzinnej. Odpady należy wystawić na chodnik przed posesją, na dzień przed planowanym odbiorem. Odpady są zabierane w godzinach od 6:00 do 22:00. Szczegółowy harmonogram zbiórki znajduje się w zakładce Harmonogramy.

Proszę otworzyć plik o nazwie: Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych – zabudowa jednorodzinna.